Centrum Oświatowo- Wychowawcze „Edukacja”
25-503 KIELCE Panoramiczna 3/13 tel. (41) 3445408, 692273445
Centrum Oświatowo- Wychowawcze „Edukacja” jest znanym i cenionym ośrodkiem kształcenia młodzieży i dorosłych (w formie zaocznej i wieczorowej) w zakresie szkół ponadgimnazjalnych i policealnych na terenie Kielc i woj. świętokrzyskiego.
Dorobek szkół wchodzących w jego skład w okresie działalności Centrum, od roku 1996 jest znaczny. Niezmiennie cieszą się one dużym i niesłabnącym zainteresowaniem - już ponad 2330 słuchaczy uzyskało świadectwa dojrzałości i zdobyło zawody w nowoczesnych specjalnościach, dostosowanych do potrzeb rynku pracy.
Wielu absolwentów podjęło dalszą naukę na wyższych uczelniach całego kraju. Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Kadra nauczycielska posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a Szkoły bogatą bazę dydaktyczną.
W nowym roku szkolnym 2012 / 2013 będziemy realizować nową podstawę programową szkolenia, wykorzystując dobrze wyposażone pracownie – realizując m.in. program obsługi komputera, techniki biurowej, praktyki zawodowej.
Centrum jest także organizatorem cenionych kursów dających kwalifikacje w zawodach budowlanych, mechanicznych, gastronomicznych, jak i kursów pedagogicznych dla mistrzów nauki zawodu i właścicieli firm (jest to niezbędny warunek szkolenia przez nich uczniów).
Przy Centrum działa Państwowa Komisja Egzaminacyjna nadająca tytuły robotnika wykwalifikowanego i mistrza dla przedstawicieli wymienionych zawodów (do końca 2012 roku, zgodnie z nowymi przepisami).
Za wyborem naszych szkół przemawia z jednej strony wysoki poziom nauczania, atrakcyjność i różnorodność oferty, a z drugiej przestrzeganie zasady indywidualnego podejścia i życzliwości do każdego słuchacza.
W "ofercie" przedstawiamy wykaz szkół na terenie woj. świętokrzyskiego oraz kierunki kształcenia kursowego.
Chętnych zapraszamy do zgłoszenia się bezpośrednio w Sekretariacie lub telefonicznie nr 41/344-54-08.

Dokumenty i podania o przyjęcie do n/w szkół przyjmujemy do końca września 2012 r. (na semestr jesienny).

Centrum Oświatowo- Wychowawcze „Edukacja”


 
     
25-503 KIELCE Panoramiczna 3/13 tel. (0-41) 3445408, 692273445